Slide 1

-Din energileverandør

Leverer parafin, fyringsolje, diesel, LPG og smøremidler til privat- landbruks- og bedriftskunder.

Example Frame

Om oss

Olje og Gassenteret AS ble etablert i 2001, og er et heleid datterselskap av et av landets eldste bedrifter, Rakkestad Sogneselskap SA, etablert i 1823. Vi leverer Fyringsolje, Parafin, Diesel og Smøreolje til privat- og næringskunder hovedsaklig i Østfold. I tillegg leverer vi LPG på bulk til kunder på Østlandet.