Slide 1

-Din energileverandør

Leverer parafin, fyringsolje, diesel, LPG og smøremidler til privat- landbruks- og bedriftskunder.

Example Frame

LPG

Olje og Gassenteret ASleverer LPG til privat- landbruks- og   bedriftskunder hovedsaklig i Østfold, Akershus og Oslo. Utover disse områdene   har vi samarbeidspartnere.Våre ansatte har lang erfaring, og sitter inne med   stor produkt- og lokalkunnskap som kommer kundene til gode.

 

lpg